โรงเรียน ทอสี โรงเรียนวิถีพุทธ

ผมเชื่อว่าคุณพ่อ คุณแม่ทุกคนต่างหาสิ่งที่ดีที่สุด ตามจริตของแต่ละท่านให้กับลูกเสมอ โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของลูก ลูกจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมถึงการวางตัวการฟอร์มตัวของความคิด และจิตใจของลูกที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป โดยในแต่ละโรงเรียนก็จะสร้างเด็กที่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกมา ซึ่งตรงนี้ไม่มีถูก หรือผิดขึ้นอยู่กับจริตของคุณพ่อ คุณแม่ และลูกล้วนๆ ครับ สำหรับวันนี้ แอดมินป๋าสินจะมาแชร์ประสบการณ์เยี่ยมชม โรงเรียน ทอสี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีแนวทางการสอนโดยนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีท่าน ชยสาโร ภิกขุ เป็นองค์ประธาน ที่แนะนำแนวทางการสอนของ โรงเรียน ทอสี ครับ

ท่าน ชยสาโร ภิกขุ องค์ประธาน โรงเรียนทอสี

 

ปรัชญาโรงเรียน ทอสี : โส กโรหิ ทีปมตุตโน ขิปุปั วายม ปณฑิโต ภว : สร้างที่พึ่งแห่งตน เร่งฝึกฝนตนให้เป็นบัณฑิต

 

โรงเรียน ทอสี เปิดสอนในชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ขวบ 6 เดือน ในวันที่ 1 พ.ค. ของปีการศึกษา โรงเรียน นี้มีกฎอยู่ว่าต้องเข้าเยี่ยมชม และรับฟังแนวทางการสอนก่อนจึงสามารถซื้อใบสมัครได้ อันนี้ผมเห็นด้วยครับ อย่างน้อยก็จะได้เป็นข้อมูลให้คุณพ่อ คุณแม่พิจารณาก่อนสมัครเรียน

โรงเรียน ทอสี จัดห้องเรียนตาทระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล : 1 ห้อง : นักเรียน ไม่เกิน 25 คน : มีคุณครูประจำชั้น 1 ท่าน คุณครูผู้ช่วย 1 ท่าน

ชั้นอนุบาล 1-3 : ระดับชั้นละ 2 ห้อง : นักเรียน ไม่เกิน 25 คน : คุณครูประจำชั้น 1 ท่าน คุณครูผู้ช่วย 1 ท่าน

ชั้นประถมศึกษา 1-6 : ระดับชั้นละ 2 ห้อง : นักเรียน ไม่เกิน 25 คน : คุณครูประจำชั้น 1 ท่าน คุณครูผู้ช่วย 1 ท่าน

โรงเรียน ทอสี จะเน้นการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อที่คุณพ่อ คุณแม่ และลูก

จะได้เรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน โดยคุณพ่อ คุณแม่จะต้องเข้าห้องเรียน คุณพ่อ คุณแม่ ก่อนที่ลูกจะเริ่มเรียน

ในปีการศึกษานั้นๆ และมีกิจกรรมปฎิบัติธรรม ครั้งละ 3 ชั่วโมง ปีการศึกษาละ 6 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมนี้คุณพ่อ คุณแม่สามารถ

สลับกันเข้าได้ หรือจะเข้าทั้ง 2 ท่านทางโรงเรียน ก็ยินดีให้เข้าร่วมครับ รวมถึงกิจกรรมในกลุ่มผู้ปกครองที่จะพาลูกๆ

ไปทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ เราไปชมภาพบรรยากาศโรงเรียนกันครับ ถ่ายมาเล็กน้อยครับ พยายามถ่ายไม่ให้ติดรูปเด็กๆ ครับ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้เด็กๆ ครับ

 

อาคารใจงาม ชั้น 1 เป็นห้องเรียน จำนวน 2 ห้องครับ

 

ห้องเรียนครับ ดูมีระเบียบเรียบร้อยดีครับ และมีชั้น 2 ให้เด็กขึ้นไปทำกิจกรรมได้ครับ

 

สนามฟุตบอลในโรงเรียนครับ ขนาดพอเพียงต่อการให้เด็กๆ ทำกิจกรรมกันครับ

 

มุมของเล่นนี้จะอยู่ข้างๆ สนามฟุตบอลครับ เด็กๆ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามาเล่นครับ

ดูได้สัมผัสดิน สัมผัสทรายดีครับ

ภายในโรงเรียน มีสระว่ายน้ำเพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับน้ำด้วยครับ

ในส่วนของการเยี่ยมชมโรงเรียนอยากให้คุณพ่อ คุณแม่มารับฟัง แนวคิด การเรียน การสอนด้วยตนเอง

จะได้อรรถรสกว่าครับ ในส่วนนี้แอดมินขอไม่สปอยล์ครับ

สรุปจุดเด่นของโรงเรียน ทอสี จากการเยี่ยมชมของแอดมินนะครับ

 1. เน้นการเรียนการสอนโดนนำหลักศาสนาพุทธมาใช้
 2. เน้นให้เด็กดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัย
 3. เน้นหลักการพอเพียง สามารถแยกแยะสิ่งที่จำเป็น และไม่จำเป็นในชีวิตได้
 4. ไทยโปรแกรม แต่มีภาษาอังกฤตแบบ Phonic ซึ่งอันนี้แอดมินว่าดีงามมาก (ใจอยากให้มีเป็น English โปรแกรมเลย แต่นโยบายทางโรงเรียน ชัดเจนว่าไม่ทำเป็น International School เด็ดขาด) แอดมินฟังอบรมได้ข้อมูลมาแบบนี้ครับ

 

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา ทางโรงเรียนเรียกเก็บเป็นรายเทอมนะครับ (ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2561)

 • ชั้นเตรียมอนุบาล ค่าเทอมปีละ 118,500 บาท คิดเป็นเทอมละ 59,250 บาท
 • ชั้นอนุบาล 1 – 3   ค่าเทอมปีละ 125,900 บาท คิดเป็นเทอมละ 62,950 บาท
 • ชั้นประถม 1 – 3    ค่าเทอมปีละ 138,000 บาท คิดเป็นเทอมละ 69,000 บาท
 • ชั้นประถม 4 – 6   ค่าเทอมปีละ 142,400 บาท คิดเป็นเทอมละ 71,200 บาท

จะมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้ครับ

 • ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 6,300 บาท (เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่เตรียมอนุบาล – อนุบาล 1)
 • ค่าอบรมหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ 3,500 บาท (ต่อท่าน เข้าเรียนอย่างน้อย 1 ท่าน ถ้าเข้าได้ทั้ง 2 ท่าน แอดมินว่าดีสุดครับ)
 • ค่าอบรมภาษาชีวิต 600 บาท

ค่าบำรุงการศึกษา

 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  32,000 บาท
 • ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3    30,000 บาท
 • ระดับชั้นประถม 1 –  6    64,500 บาท (นักเรียนเข้าใหม่ หรืออนุบาล 3 เรียนต่อประถม 1)

หมายเหตุ : ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2561 ค่าใช้จ่ายอาจมีการปรับได้ตามนโยบายของโรงเรียน

ตอนนี้ทางโรงเรียน ทอสี มีเพจให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/thawsi/

 

หากคุณพ่อ คุณแม่ ที่เตรียมหาโรงเรียนให้ลูก และสนใจโรงเรียนทอสี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจของทางโรงเรียน หรือ โทร. 02 713 0260 – 1

 

แผนที่โรงเรียนตามลิงค์ด้านล่างครับ

https://goo.gl/maps/PpmbcRNX1kr

 

มือใหม่หัดเขียนบทความนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ. ที่นี้ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ ที่กำลังหาโรงเรียนให้ลูกกันครับ

ขอบคุณครับ

แอดมินป๋าสิน

 

 

 

 

 


เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *