วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก

— สวัสดีครับ… วันนี้เรามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเสริมของเด็กมาฝากกันครับ วัคซีนเสริมเพิ่มเติม… สำหรับเด็ก วัคซีนนิวโมคอลคัส (PVC) เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียชื่อ นิวโมคอลคัส ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด และหูชั้นกลางอักเสบ วัคซีนโรต้า (Rota) เป็นวัคซีนป้องกันไวรัสชื่อโรต้า ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ อาเจียน และอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง

Read more